Bài đăng

Chào mừng các bạn đã ghé nhà mình!


 1/ Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên các bạn vui lòng: KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG COPY.
 2/ Mình không biết tiếng Trung, những gì mình edit dựa trên bản raw (QT) và cv nên khó tránh khỏi sai sót. Mong các bạn thông cảm.
 3/ Nhà chỉ có một mình mình mà mình rảnh và bận bất chợt lắm nên các bạn vui lòng đừng hối chương.

1. DANH SÁCH TRUYỆN TRONG NHÀ

2. bài đăng mới nhất

Nút follow nhà

Nhiều Năm Không Làm Lão Đại - Chương 4